Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

O D L U K A o rasporedu rada sudija u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2018. godinu

mailprint fav manja slovaveća slova

28.12.2017.

BOSNA I HRECEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

VRHOVNI SUD

REPUBLIKE SRPSKE

Broj: 118-0-SuI-17-000 398

Banjaluka, 27.12.2017. godine

 

 

 

            Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 37/12), člana 8. stav 1. tačka a), g) i d) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik RS“ broj: 9/14), člana 6. i člana 18. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Vrhovnom sudu Republike Srpske, donosim

 

 

 

O D L U K U

o rasporedu rada sudija

u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2018. godinu

 

 

I

 

RUKOVOĐENJE SUDOM I SUDSKOM UPRAVOM

 

 

            Predsjednik suda odgovoran je za rad suda i sudske uprave, predstavlja sud pred drugim organima i organizacijama.

 

            Predsjednik suda ima prava, obaveze i odgovornosti utvrđene Zakonom o sudovima Republike Srpske, Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Vrhovnom sudu Republike Srpske i drugim propisima.

 

            U slučaju spriječenosti određujem sudiju Obrena Bužanina, koji će me mijenjati u mome odsustvu.

 

II

 

SUDSKA ODJELJENJA

 

 

  1. Za predsjednika Krivičnog odjeljenja u okviru kojeg je Posebno vijeće za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala – Posebno vijeće imenuje se sudija, Obren Bužanin.

 

  1. Za predsjednika Građansko odjeljenja imenuje se sudija, Staka Gojković.

 

  1. Za predsjednika Upravnog odjeljenja imenuje se sudija, Smiljana Mrša.

 

  1. Za predsjednika Odjeljenja sudske prakse, imenuje se sudija, Vesna Antonić.

 

 

KRIVIČNO ODJELJENJE

 

-          sudija Obren Bužanin, predsjednik odjeljenja,

-          sudija dr Veljko Ikanović,

-          sudija Gorana Mikeš, 

-          sudija Daniela Milovanović,

-          sudija Vesna Antonić.

 

 

GRAĐANSKO ODJELJENJE

 

-          sudija Staka Gojković, predsjednik odjeljenja,

-          sudija Biljana Tomić,

-          sudija Darko Osmić,

-          sudija Gorjana Popadić,

-          sudija Violanda Šubarić,

-          sudija  Rosa Obradović,

-          sudija Jadranka Stanišić,

-          sudija Senad Tica,

-          sudija Tanja Bundalo,

-          sudija Vojislav Dimitrijević,

-          sudija Davorka Delić.

 

 

UPRAVNO ODJELJENJE

 

-          sudija Smiljana Mrša predsjednik odjeljenja,

-          sudija Edina Čupeljić,

-          sudija Strahinja Ćurković,

-          sudija Želimir Barić,

-          sudija Mersida Bjelobrk,

-          sudija Svjetlana Knežević,

-          sudija Vesna Antonić.

 

 

ODJELJENJE SUDSKE PRAKSE

 

-          sudija Vesna Antonić, predsjednik odjeljenja,

-          sudija Obren Bužani, (predsjendik Krivičnog odjeljenja),

-          sudija Staka Gojković (predsjednik Građanskog odjeljenja),

-          sudija Smiljana Mrša, (predsjednik Upravnog odjeljenja),

-          viši stručni saradnik Tanja Miletić.

 

 

III

 

 

            Predsjednici odjeljenja su ovlašteni da u smislu člana 17. stav 1  pod g) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju, predlože predsjednike vijeća, sastav i raspored rada vijeća.

 

 

 

                                                                                               Predsjednica suda

 

                                                                                                  Vesna Antonić

 

 

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh