• logo
 • osnovna stranica
 • Vrhovni sud Republike Srpske

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  05.10.2011.

  Da li je moguće žaliti se na odluke Vrhovnog suda?

   Protiv odluka Vrhovnog suda Republike Srpske nije dozvoljena žalba. Međutim, u krivičnim predmetima protiv presude Vrhovnog suda dozvoljena je žalba u slučaju ako je:

   1.
   a) izrekao kaznu dugotrajnog zatvora ili potvrdio presudu prvostepenog suda kojim je izrečena takva kazna,
   b) preinačio prvostepenu presudu kojom je optuženi oslobođen od otpužbe i izrekao presudu kojom se optuženi proglašava krivim, odnosno ako je povodom žalbe na prvostepenu presudu kojom je optuženi proglašen krivim izrekao presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe i
   v) povodom žalbe na oslobađajuću presudu na pretresu donio presudu kojm se otpuženi proglašava krivim, odnosno ako je povodom žalbe na osuđujuću presudu na pretresu donio presudu kojom se otpuženi oslobađa od optužbe.

   2. protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Srpske o produženju pritvora u istrazi, vijeću Vrhovnog suda u drugom sastavu.

  4383 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1