• logo
 • osnovna stranica
 • Vrhovni sud Republike Srpske

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Historijat
 • Osnivanje suda

  Osnivanje suda


  Vrhovni sud Republike Srpske osnovan je na osnovu člana 135. Ustava Republike Srpske, odlukom Narodne skupštine od 12.8.1992. godine. Nadležnost mu je bila utvrđena Zakonom o redovnim sudovima, koji je stupio na snagu 28.5.1993. godine.

  Prema sadašnjem članu 123. Ustava Republike Srpske Vrhovni sud Republike Srpske, kao najviši sud u Republici osigurava jedinstvenu primjenu zakona, a prema članu 22. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broja 37/12), Vrhovni sud Republike Srpske je najviši sud u Republici Srpskoj sa sjedištem u Banjaluci.

  Tokom 2009. i 2010. godine u okviru Razvojnog programa Repbulike Srpske izvršena je nadogradnja dva sprata zgrade Vrhovnog suda Republike Srpske sa unutrašnjom rekonstrukcijom. Sud je smješten u zgradi koja se sastoji od 4 etaže ukupne površine od 2.010 m2 u kojoj su pisarnica, arhiva, prijemna kancelarija, prostorija za zadržavanje, sudnica, sala za sastanke, biblioteka i kabineti za sudije i administrativno osoblje.

  2415 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1