• logo
 • osnovna stranica
 • Vrhovni sud Republike Srpske

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sastanak panela za ujednačavanje sudske prakse iz upravne oblasti

  10.06.2024.

  Vrhovni sud Republike Srpske je dana 10.06.2024. godine bio domaćin sastanka Panela za ujednačavanje sudske prakse iz upravne oblasti.

  U radu Panela su učestvovale sudije najviših sudova u Bosni i Hercegovini -Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Apelacionog suda Brčko Distrikta, Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, a prisustvovali su i predstavnici Odjeljenja za sudsku dokumentaciju i edukaciju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.

  Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske je otvorila sastanak Panela i u svom govoru istakla značaj Protokola o saradnji  zaključenog između Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te je posebno naglasila da će se provođenjem Protokola o saradnji, zasigurno obezbjediti kontinuitet rada Panela za ujednačavanje sudske prakse najviših sudova u BiH, unaprijediti efektivnost rada ovog Panela, čime će se se olakšati pristup sudskim odlukama i pravnim stavovima najviših sudova u BiH, kako pravosudnoj zajednici, tako i svim građanima BiH, te obezbjediti jednakost svih građana pred sudom.

  Na sastanku su razmatrane mogućnosti usaglašavanja stavova u sljedećim pitanjima:

  Obračun ličnog koeficijenta primjenom člana 47. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Određivanje srazmjernog dijela penzije kada postoji ostvaren staž osiguranja odnosno penzijski staž osiguranja kod oba nosioca osiguranja u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja, Prava na isplatu najniže penzije osiguraniku koji je ostvario srazmjerni dio penzije po Sporazumu o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja, Naknade za eksproprijaciju zemljišta u vlasništvu Bosne i Hercegovine te pitanje Troškova postupka u upravnom sporu kada se tužba u upravnom sporu uvaži, osporeni i prvostepeni akt ponište i predmet vrati prvostepenom organu na ponovno rješavanje.

  Nakon izlaganja referata i koreferata i konstruktivne diskusije u kojoj su raspravljeni svi argumenti koje su izlagači predstavili, postupak usaglašavanja se nastavlja u skladu sa odredbom člana 14. stav (3) Pravila Panela za ujednačavanje sudske prakse VSTS-a BiH .
  Prikazana vijest je na:
  55 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Sastanak panela za ujednačavanje sudske prakse iz upravne oblasti

  10.06.2024.

  Vrhovni sud Republike Srpske je dana 10.06.2024. godine bio domaćin sastanka Panela za ujednačavanje sudske prakse iz upravne oblasti.

  U radu Panela su učestvovale sudije najviših sudova u Bosni i Hercegovini -Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Apelacionog suda Brčko Distrikta, Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, a prisustvovali su i predstavnici Odjeljenja za sudsku dokumentaciju i edukaciju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.

  Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske je otvorila sastanak Panela i u svom govoru istakla značaj Protokola o saradnji  zaključenog između Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Suda Bosne i Hercegovine i Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te je posebno naglasila da će se provođenjem Protokola o saradnji, zasigurno obezbjediti kontinuitet rada Panela za ujednačavanje sudske prakse najviših sudova u BiH, unaprijediti efektivnost rada ovog Panela, čime će se se olakšati pristup sudskim odlukama i pravnim stavovima najviših sudova u BiH, kako pravosudnoj zajednici, tako i svim građanima BiH, te obezbjediti jednakost svih građana pred sudom.

  Na sastanku su razmatrane mogućnosti usaglašavanja stavova u sljedećim pitanjima:

  Obračun ličnog koeficijenta primjenom člana 47. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, Određivanje srazmjernog dijela penzije kada postoji ostvaren staž osiguranja odnosno penzijski staž osiguranja kod oba nosioca osiguranja u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja, Prava na isplatu najniže penzije osiguraniku koji je ostvario srazmjerni dio penzije po Sporazumu o međusobnim pravima i obavezama u sprovođenju penzijskog i invalidskog osiguranja, Naknade za eksproprijaciju zemljišta u vlasništvu Bosne i Hercegovine te pitanje Troškova postupka u upravnom sporu kada se tužba u upravnom sporu uvaži, osporeni i prvostepeni akt ponište i predmet vrati prvostepenom organu na ponovno rješavanje.

  Nakon izlaganja referata i koreferata i konstruktivne diskusije u kojoj su raspravljeni svi argumenti koje su izlagači predstavili, postupak usaglašavanja se nastavlja u skladu sa odredbom člana 14. stav (3) Pravila Panela za ujednačavanje sudske prakse VSTS-a BiH .