• logo
 • osnovna stranica
 • Vrhovni sud Republike Srpske

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
  Svako lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se poduzimaju određene radnje pred sudom dužan je platiti sudsku taksu.

  Izuzetak od naprijed navedenog čine određene vrste sporova za koje se ne naplaćuje sudska taksa ili se ona naplaćuje prilikom donošenja odluke. Također, u zakonima je taksativno navedeno ko može biti oslobođen plaćanja sudske takse i pod kojim uslovima.

  U postupcima koji se vode pred sudovima u Bosni i Hercegovini sudska taksa se plaća u skladu sa zakonima o sudskim taksama i taksenim tarifama. U Bosni i Hercegovini u primjeni je 14 zakona o sudskim taksama, a koji će se zakon primjenivati u konkretnom slučaju zavisi od stvarne i mjesne nadležnosti suda.

  Za postupke koji se vode pred Sudom Bosne i Hercegovine sudska taksa se plaća u skadu sa Zakonom o sudskim taksama pred sudom Bosne i Hercegovine.

  Za postupke koji se vode pred sudovima u Brčko distriktu sudska taksa se plaća u skladu sa Zakonom o sudskim taksama Brčko distrikta.

  Sudska taksa, u postupcima koji se vode pred osnovnim i okružnim sudovima, uključujući i privredne sudove, viši privredni sud i Vrhovni sud u Republici Srpskoj,  propisana je Zakonom o sudskim taksama Republike Srpske.

  U Federaciji Bosne i Hercegovine, za postupke pred Vrhovnim sudom FBiH, sudska taksa je propisana Zakonom o sudskim taksama pred vrhovnim sudom Federacije BiH, dok za postupke koji se vode pred općinskim i kantonalnim sudovima primjenjuju se kantonalni zakoni o sudskim taksama prema sjedištu suda.  

  Kalkulator takse možete pronaći na sljedećoj adresi: 
   
  Napomena: Vrhovni sud Republike Srpske ne vrši naplatu sudske takse

   
   
   
   
   
  Prikazana vijest je na:
  4616 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Sudske takse

  05.09.2020.
  Svako lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se poduzimaju određene radnje pred sudom dužan je platiti sudsku taksu.

  Izuzetak od naprijed navedenog čine određene vrste sporova za koje se ne naplaćuje sudska taksa ili se ona naplaćuje prilikom donošenja odluke. Također, u zakonima je taksativno navedeno ko može biti oslobođen plaćanja sudske takse i pod kojim uslovima.

  U postupcima koji se vode pred sudovima u Bosni i Hercegovini sudska taksa se plaća u skladu sa zakonima o sudskim taksama i taksenim tarifama. U Bosni i Hercegovini u primjeni je 14 zakona o sudskim taksama, a koji će se zakon primjenivati u konkretnom slučaju zavisi od stvarne i mjesne nadležnosti suda.

  Za postupke koji se vode pred Sudom Bosne i Hercegovine sudska taksa se plaća u skadu sa Zakonom o sudskim taksama pred sudom Bosne i Hercegovine.

  Za postupke koji se vode pred sudovima u Brčko distriktu sudska taksa se plaća u skladu sa Zakonom o sudskim taksama Brčko distrikta.

  Sudska taksa, u postupcima koji se vode pred osnovnim i okružnim sudovima, uključujući i privredne sudove, viši privredni sud i Vrhovni sud u Republici Srpskoj,  propisana je Zakonom o sudskim taksama Republike Srpske.

  U Federaciji Bosne i Hercegovine, za postupke pred Vrhovnim sudom FBiH, sudska taksa je propisana Zakonom o sudskim taksama pred vrhovnim sudom Federacije BiH, dok za postupke koji se vode pred općinskim i kantonalnim sudovima primjenjuju se kantonalni zakoni o sudskim taksama prema sjedištu suda.  

  Kalkulator takse možete pronaći na sljedećoj adresi: 
   
  Napomena: Vrhovni sud Republike Srpske ne vrši naplatu sudske takse