Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

17.04.2018.

 

    Dana 16.04.2018. godine, predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske je održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova Republike Srpske i Višeg privrednog suda.

    Na sastanku su razmatrali izvještaje o radu sudova za 2017. godinu, realizaciju Plana rješavanja starih predmeta za 2017. godinu, izvještaje o radu na predmetima ratnih zločina i predmetima koruptivnih krivičnih djela, sa posebnim osvrtom na rad Okružnog suda Banjaluka-Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, izvještaje o zastarjelosti krivičnog gonjenja i poduzetim mjerama da do zastarjelosti ne dođe, zatim su razmatrali odluke o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova i aktivnosti koje se poduzimaju za skraćivanje predvidivih rokova, kao i primjenu propisa o radnim odnosima koji se odnose na radnike sudova.

    Predsjednica Vrhovnog suda je na sastanku upoznala predsjednike Okružnih sudova i Višeg privrednog suda da je 01.01.2018. godine formirano Odjeljenje sudske prakse Vrhovnog suda Republike Srpske, sa naznakom da se najznačajnije odluke sa sentencama objavljuju na web stranici Vrhovnog suda Republike Srpske, s ciljem da se nižestepeni sudovi upoznaju sa sudskom praksom Vrhovnog suda Republike Srpske, što je osnovni preduslov za ujednačavanje sudske prakse.

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

P4160460.JPG