Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

 

   1 - 6 / 432  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 13. i 15. oktobra 2020. godine

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 13. i 15. oktobra 2020. godine

U prilogu možete preuzeti informacije o novim presudama Evropskog suda za ljudska prava: Koychev v. Bulgaria, Marin Yosifov v. Bulgaria, Ádám and Others v. Romania, Frâncu v. Romania, Gafiuc v. Romania, Karapetyan v. Georgia, Akbay and Others v. Germany, Guz v. Poland.

15.10.2020.

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 6. i 8. oktobra 2020. godine

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 6. i 8. oktobra 2020. godine

U prilogu možete preuzeti informacije o novim odlukama/presudama Evropskog suda za ljudska prava: Muhović i Lekić i 12 drugih protiv Bosne i Hercegovine, I.S. protiv Švicarske, Bajčić protiv Hrvatske, C. protiv Hrvatske, Gogić protiv Hrvatske, Gelevski protiv Sjeverne Makedonije i Jecker protiv Švicarske.

09.10.2020.

Panel za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti

Panel za ujednačavanje sudske prakse iz krivične oblasti

Dana 1.10.2020. godine održan je sastanak Panela iz krivične oblasti na temu primjene instituta komandne odgovornosti u svjetlu Krivičnog zakona SFRJ i Krivičnog zakona BiH.

05.10.2020.

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

Odabrana sudska praksa Bosne i Hercegovine

O izabranim pravnim stavovima Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH možete se informisati kroz bazu sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

02.10.2020.

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 1. oktobra 2020. godine

Odluke Evropskog suda za ljudska prava od 1. oktobra 2020. godine

U prilogu možete preuzeti informacije o novim odlukama Evropskog suda za ljudska prava.

01.10.2020.

Odluke i presude Evropskog suda za ljudska prava od 15. i 17. septembra 2020. godine

Odluke i presude Evropskog suda za ljudska prava od 15. i 17. septembra 2020. godine

Informacijom su između ostalih obuhvaćeni sljedeći predmeti: Aggerholm v. Denmark, Kotilainen i drugi protiv Finske i Grubnyk v. Ukraine.

17.09.2020.

   1 - 6 / 432  >

Povratak na vrh