Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Republika Srpska

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska policija

27.12.2010.

Sudska policija Republike Srpske osnovana je Zakonom o sudskoj policiji u Republici Srpskoj koji utvrđuje njena ovlaštenja, organizaciju, sredstva za rad prava i obaveze sudskih policajaca, radne odnose i disciplinsku odgovornost, a počela je sa radom 01.12.2003. godine.

Sudski policajci su naoružani, jednako uniformisani, imaju pravo na besplatnu uniformu i opremu za obavljanje poslova. Imaju službene legitimacije koje izdaje predsjednik Vrhovnog suda Republike Srpske.

Pravlinikom o unutrašnjoj organizaciji sudske policije utvrđena je unutrašnja organizacija za vršenje poslova i zadataka, broj izvršilaca, rukovođenje i druga pitanja od značaja za unutrašnju organizaciju i funkcionisanje. Pravilnikom o upotrebi vatrenog oružja i ostalih sredstava prinude određen je način upotrebe vatrenog oružija i ostalih sredstava prinude. Pravilima o sudskoj policiji određena su ovlaštenja, način vršenja poslova i postupanje sudskih policajaca. Pored navedenih podzakonskih propisa doneseni su: Uredba o činovima i oznakama u sudskoj policiji, Pravilnik o službenoj legitimaciji, oznakama sudske policije i oznakama na vozilima, Pravilnik o uniformi, Pravilnik o uslovima i načinu polaganja stručnog ispita radnika sudske policije. Postupanje sudske policije propisano je i odredbama Zakona o krivičnom postupku.

Sudska policija Republike Srpske je nadležna da pomaže u radu Vrhovnom sudu, Okružnim sudovima, Osnovnim sudovima i tužilaštvima, izvršava sudske naredbe za dovođenje osumnjičenih, okrivljenih i optuženih lica, obezbjeđuje prisustvo pozvanih svjedoka, privodi osumnjičene i optužene sudiji za prethodni postupak i prethodno saslušanje, sprovodi osuđena lica u ustanove za izdržavanje krivičnih sankcija, održava red u sudnici, osigurava bezbjednost sudija, administrativnog osoblja, kao i bezbjednost sudske zgrade u toku i za vrijeme suđenja, pomaže u radu ombdusmenima, tužilaštvu (po zaključenom sporazumu između predsjednika Vrhovnog suda i glavnog Republičkog tužioca), a može zatražiti pomoć organa unutrašnjih poslova koji su dužni da istu pomoć pruže.

U Sudskoj policiji Republike Srpske je zaposleno 220 pripadnika sudske policije koji su raspoređeni po odjeljenjima sa sjedištem u Okružnim sudovima Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Istočno Sarajevo i Trebinje i 19 detašmana u Osnovnim sudovima radi boljeg i efikasnijeg rada.

Za rad sudske policije Republike Srpske odgovoran je predsjednik Vrhovnog suda, kojem u radu pomaže Direktor Sudske policije i dva inspektora sa sjedištem u Vrhovnom sudu.

Odjeljenjima sudske policije rukovode komandiri odjeljenja i zamjenici komandira, a u odjeljenju sudske policije Banja Luka zbog većeg broja sudskih policajaca (7 detašmana) i većeg obima posla postavljen je pomoćnik komandira. Sudska policija je moderno opremljena specijalnim, putničkim i terenskim vozilima, pištoljima, dugim cijevima, pancir prslucima, interventnim uniformama, palicama, lisicama i drugom odgovarajućom opremom.

Za sve potrebne informacije u vezi obavljanja poslova i zadataka Sudske policije Republike Srpske, kao i davanja primjedbi i sugestija za unapređenje i poboljšanje rada možete se obratiti putem e-maila isp.rs@pravosudje.ba Ova adresa el. pošte zašticena je od spam napada, treba omoguciti JavaSkript da biste je videli ili putem telefona Direktora Sudske policije Republike Srpske: 051/229-430, tel/fax. 051/229-431, kao i Inspektoratu Sudske policije Republike Srpske na telefon/faks: 051/231-700, i 051/231-701.

Internet prezentaciju Sudske policije Republike Srpske možete pogledati na adresi  https://sudpol-rs.pravosudje.ba/ .


Information was originally written in a language: Srpskom

Return to the top