Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

 

   1 - 15 / 17  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Plan javnih sjednica za decembar 2018. godine

Plan javnih sjednica za decembar 2018. godine

Plan javnih sjednica za decembar 2018. godine

07.12.2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

Dana 16.04.2018. godine, predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske je održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova Republike Srpske i Višeg privrednog suda

17.04.2018.

Predsjednica Vrhovnog suda RS dala intervju novinaru Glasa Srpske

Predsjednica Vrhovnog suda RS dala intervju novinaru Glasa Srpske

Predsjednica Vrhovnog suda RS dala intervju novinaru Glasa Srpske sljedećeg sadržaja

28.02.2018.

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

Plan javnih nabavki za 2018.godinu

27.02.2018.

Izmjena i dopuna odluke o imenovanju predsjednika vijeća, sastav i raspored rada vijeća Upravnog odjeljenja u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2018. godinu.

Izmjena i dopuna odluke o imenovanju predsjednika vijeća, sastav i raspored rada vijeća Upravnog odjeljenja u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2018. godinu.

Izmjena i dopuna odluke o imenovanju predsjednika vijeća, sastav i raspored rada vijeća Upravnog odjeljenja u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2018. godinu.

10.09.2018.

Odluka o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u 2018. godini

Odluka o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u 2018. godini

Odluka o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u 2018. godini

29.01.2018.

Program rada za 2018. godinu

Program rada za 2018. godinu

Program rada za 2018. godinu

11.01.2018.

O D L U K A o rasporedu rada sudija u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2018. godinu

O D L U K A o rasporedu rada sudija u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2018. godinu

O D L U K A o rasporedu rada sudija u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2018. godinu

28.12.2017.

O D L U K A o imenovanju predsjednika vijeća, sastav i raspored rada vijeća za 2018. godinu

O D L U K A o imenovanju predsjednika vijeća, sastav i raspored rada vijeća za 2018. godinu

O D L U K A o imenovanju predsjednika vijeća, sastav i raspored rada vijeća u Krivičnom, Građanskom, Upravnom odjeljenju i Odjeljenju sudske prakse u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2018. godinu

28.12.2017.

Potpisan Sporazum o saradnji, pružanju pomoći i međusobnoj koordinaciji, između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije Republike Srpske

Potpisan Sporazum o saradnji, pružanju pomoći i međusobnoj koordinaciji, između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije Republike Srpske

Sudska policija Republike Srpske i Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine su dana 01.12.2017.godine u Banjoj Luci potpisale Sporazum o saradnji, pružanju pomoći i međusobnoj koordinaciji.

05.12.2017.

PRAVILNIK  O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA POSEBNOG VIJEĆA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA POSEBNOG VIJEĆA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA POSEBNOG VIJEĆA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

09.09.2016.

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA

02.09.2016.

Odluka o rasporedu poslova zaposlenih radnika u Vrhovnom sudu Republike Srpske

Odluka o rasporedu poslova zaposlenih radnika u Vrhovnom sudu Republike Srpske

Odluka o rasporedu poslova zaposlenih radnika u Vrhovnom sudu Republike Srpske

10.01.2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

28.03.2017.

Predsjednica VSRS je primila delegaciju iz Ministarstva pravde Francuske, Državne škole sudija i tužilaca i Odjeljenje međunarodne pravosudne saradnje

Predsjednica VSRS je primila delegaciju iz Ministarstva pravde Francuske, Državne škole sudija i tužilaca i Odjeljenje međunarodne pravosudne saradnje

Predsjednica VSRS je primila delegaciju iz Ministarstva pravde Francuske, Državne škole sudija i tužilaca i Odjeljenje međunarodne pravosudne saradnje

10.03.2017.

   1 - 15 / 17  >

Povratak na vrh