Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Republika Srpska

 

   1 - 15 / 18  >

Results are sorted according to the news priority and date
Plan javnih sjednica za januar 2021. godine

Plan javnih sjednica za januar 2021. godine

Plan javnih sjednica za januar 2021. godine

08.01.2021.

Odluka o imenovanju predsjednika vijeća, sastav i raspored rada vijeća u Krivičnom, Građanskom, Upravnom odjeljenju i Odjeljenju sudske prakse u Vrhovnom sudu RS za 2021.

Odluka o imenovanju predsjednika vijeća, sastav i raspored rada vijeća u Krivičnom, Građanskom, Upravnom odjeljenju i Odjeljenju sudske prakse u Vrhovnom sudu RS za 2021.

Odluka o imenovanju predsjednika vijeća, sastav i raspored rada vijeća u Krivičnom, Građanskom, Upravnom odjeljenju i Odjeljenju sudske prakse u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2021. godinu

04.01.2021.

Odluka o rasporedu rada sudija u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2021. godinu

Odluka o rasporedu rada sudija u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2021. godinu

Odluka o rasporedu rada sudija u Vrhovnom sudu Republike Srpske za 2021. godinu

03.01.2021.

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske prisustvovala je radionici na temu Strateški i operativni pristup predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske prisustvovala je radionici na temu Strateški i operativni pristup predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske prisustvovala je radionici na temu Strateški i operativni pristup predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa

28.09.2020.

Program rada za 2020. godinu

Program rada za 2020. godinu

Program rada za 2020. godinu

28.02.2020.

Plan posjeta okružnim sudovima i Višem privrednom sudu Banja Luka u toku 2020. godine

Plan posjeta okružnim sudovima i Višem privrednom sudu Banja Luka u toku 2020. godine

Plan posjeta okružnim sudovima i Višem privrednom sudu Banja Luka u toku 2020. godine

26.02.2020.

Odluka o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u 2020. godini

Odluka o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u 2020. godini

Odluka o utvrđivanju predvidivih rokova za rješavanje pojedinih vrsta predmeta u 2020. godini

22.01.2020.

Poslovnik o radu sudskih odjeljenja u Vrhovnom sudu Republike Srpske

Poslovnik o radu sudskih odjeljenja u Vrhovnom sudu Republike Srpske

Poslovnik o radu sudskih odjeljenja u Vrhovnom sudu Republike Srpske

04.03.2019.

PRAVILNIK  O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA POSEBNOG VIJEĆA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA POSEBNOG VIJEĆA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA POSEBNOG VIJEĆA ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE

09.09.2016.

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA

02.09.2016.

Odluka o rasporedu poslova zaposlenih radnika u Vrhovnom sudu Republike Srpske

Odluka o rasporedu poslova zaposlenih radnika u Vrhovnom sudu Republike Srpske

Odluka o rasporedu poslova zaposlenih radnika u Vrhovnom sudu Republike Srpske

05.02.2020.

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

Dana 16.04.2018. godine, predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske je održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova Republike Srpske i Višeg privrednog suda

17.04.2018.

Predsjednica Vrhovnog suda RS dala intervju novinaru Glasa Srpske

Predsjednica Vrhovnog suda RS dala intervju novinaru Glasa Srpske

Predsjednica Vrhovnog suda RS dala intervju novinaru Glasa Srpske sljedećeg sadržaja

28.02.2018.

Potpisan Sporazum o saradnji, pružanju pomoći i međusobnoj koordinaciji, između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije Republike Srpske

Potpisan Sporazum o saradnji, pružanju pomoći i međusobnoj koordinaciji, između Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine i Sudske policije Republike Srpske

Sudska policija Republike Srpske i Sudska policija Federacije Bosne i Hercegovine su dana 01.12.2017.godine u Banjoj Luci potpisale Sporazum o saradnji, pružanju pomoći i međusobnoj koordinaciji.

05.12.2017.

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske održala sastanak sa predsjednicima Okružnih sudova u Republici Srpskoj i Višeg privrednog suda Banja Luka

28.03.2017.

   1 - 15 / 18  >

Return to the top