Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Republika Srpska

Recent News

   1 - 6 / 12  >

Results are sorted according to the news priority and date
Radionica „Suđenje u razumnom roku-Praktični aspekti“

Radionica „Suđenje u razumnom roku-Praktični aspekti“

Radionica „Suđenje u razumnom roku-Praktični aspekti“

14.05.2021.

Plan javnih sjednica za maj 2021. godine

Plan javnih sjednica za maj 2021. godine

Plan javnih sjednica za maj 2021. godine

05.05.2021.

Vrhovni sud Republike Srpske

Vrhovni sud Republike Srpske

Vrhovni sud Republike Srpske

19.03.2021.

Tehnička podrška USAID Vrhovnom sudu Republike Srpske kroz projekat“Pravosuđe protiv korupcije u BiH“

Tehnička podrška USAID Vrhovnom sudu Republike Srpske kroz projekat“Pravosuđe protiv korupcije u BiH“

Tehnička podrška USAID Vrhovnom sudu Republike Srpske kroz projekat“Pravosuđe protiv korupcije u BiH“

10.02.2021.

Sastanak Upravnog odbora EU 4 Justice „Podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH“

Sastanak Upravnog odbora EU 4 Justice „Podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH“

Sastanak Upravnog odbora EU 4 Justice „Podrška borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije u BiH“

10.02.2021.

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske prisustvovala je radionici na temu Strateški i operativni pristup predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske prisustvovala je radionici na temu Strateški i operativni pristup predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa

Predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske prisustvovala je radionici na temu Strateški i operativni pristup predmetima korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa

28.09.2020.

   1 - 6 / 12  >