Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Pravna shvatanja Vrhovnih sudova i Apelacionog suda

U skladu sa članom 19. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju navedena pravna shvatanja vrhovnih sudova su upućujućeg karaktera.

     

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti