Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Republika Srpska

mail print fav manja slovaveca slova

Osoba za Odnose s javnošću

Osoba za odnose s javnošću: Jelena Despotović
Kontakt telefon za odnose s javnošću: 051 212-801
Kontakt e-mail za odnose s javnošću: jelena.despotovic@pravosudje.ba

Vodič o pristupu, objavljivanju i dostavljanju informacija u posjedu i pod kontrolom Vrhovnog suda Republike Srpske (prečišćeni tekst) je obavljen u Banjoj Luci, 19.9.2005. godine.

Dokument je dostupan na ovom linku.


Information was originally written in a language: Srpskom

Return to the top