Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Republika Srpska

mail print fav manja slovaveca slova

Pisarnica suda

U pisarnici Vrhovnog suda Republike Srpske obavljaju se sljedeći  poslovi:

  • prijem pismena i izdavanje potvrde o prijemu,
  • fofmiranje i ažuriranje sudskih spisa i kontrola kretanja istih,
  • prijem i otprema pošte,
  • arhiviranje spisa,
  • dostavljanje spisa predmeta nižim sudovima sa odlukama Vrhovnog suda Republike Srpske po pravnim lijekovima,
  • priprema predmeta za dnevno dostavljanje sudijama,
  • vođenje službenih evidencija, 
  • poslovi vezani za pripremanje i izradu statističkih i drugih izvještaja,
  • durgi poslovi propisani pozitivnim propisima.


Information was originally written in a language: Српском (ћирилица)

Return to the top