Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Republika Srpska

mail print fav manja slovaveca slova

Pregled zaposlenih

10.06.2016.

Jelena Despotović

Sekretar suda

Biljana Aćić

Rukovodilac odsjeka za administrativno-tehničke poslove

Jadranka Mićević

Rukovodilac odsjeka za računovodstvo i mat-finans poslove

Davor Ćetojević

Rukovodilac odsjeka za IKT i tehničke poslove

 

Jadranka Stokanić

Samostalni referent dokumentacije – bibliotekar

 

 

Slađana Suvajčević

Tehnički sekretar

Svjetlana Kalinić

Referent za personalne poslove

 

 

Sandra Đukić

Referent za upravljanje predmetima

Vladimirka Vrebac

Referent za upravljanje predmetima

Milovan Bikić

Referent za upravljanje predmetima

 

 

Nermina Bekić

Referent za unos dokumenata u CMS - referent za prijem pošte

Renata Stojaković 

Referent za otpremu pošte i arhivar

 

 

Dijana Jaćimović

Sudijski asistent – daktilograf

Radmila Dmitrović

Sudijski asistent – daktilograf

Nataša Božić

Sudijski asistent – daktilograf

Maja Savić 

Sudijski asistent – daktilograf

Mira Mačkić

Sudijski asistent – daktilograf

Tamara Kočić

Sudijski asistent – daktilograf

Zdravka Čučak

Sudijski asistent – daktilograf

Sonja Matić

Sudijski asistent – daktilograf

Sofija Ribić

Sudijski asistent – daktilograf

Duška Mutić

Sudijski asistent – daktilograf

 

 

Sanja Vučić 

Referent za obračun plata i likvidator

Fatima Kliko

Referent za blagajničke poslove

Koviljka Lakić

Referent za unos podataka u Sistem upravljanja finansijskim informacijama

 

 

 Ognjen Tešić

Referent za IKT - CMS administrator

 

 

Jezdimir Trkulja

Kurir

Zoran Ćutković

Kućni majstor

Željko Granolić

Sudski stražar – recepcionar

Igor Kovačević

Vozač

 

 

Jasmina Halimović

Spremačica radnog prostora

Marina Tepić

Spremačica radnog prostora

Jordanka Popović

Spremačica radnog prostora

Borka Kujundžić

Spremačica radnog prostora

 

 


Information was originally written in a language: Српском (ћирилица)

Return to the top