Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Supreme Court of
Republika Srpska

mail print fav manja slovaveca slova

Sudske takse

05.09.2016.

Svako lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se poduzimaju određene radnje pred sudom dužan je platiti sudsku taksu.

Izuzetak od naprijed navedenog čine određene vrste sporova za koje se ne naplaćuje sudska taksa ili se ona naplaćuje prilikom donošenja odluke. Također, u zakonima je taksativno navedeno ko može biti oslobođen plaćanja sudske takse i pod kojim uslovima.

U postupcima koji se vode pred sudovima u Bosni i Hercegovini sudska taksa se plaća u skladu sa zakonima o sudskim taksama i taksenim tarifama. U Bosni i Hercegovini u primjeni je 14 zakona o sudskim taksama, a koji će se zakon primjenivati u konkretnom slučaju zavisi od stvarne i mjesne nadležnosti suda.

Za postupke koji se vode pred Sudom Bosne i Hercegovine sudska taksa se plaća u skadu sa Zakonom o sudskim taksama pred sudom Bosne i Hercegovine.

Za postupke koji se vode pred sudovima u Brčko distriktu sudska taksa se plaća u skladu sa Zakonom o sudskim taksama Brčko distrikta.

Sudska taksa, u postupcima koji se vode pred osnovnim i okružnim sudovima, uključujući i privredne sudove, viši privredni sud i Vrhovni sud u Republici Srpskoj,  propisana je Zakonom o sudskim taksama Republike Srpske.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, za postupke pred Vrhovnim sudom FBiH, sudska taksa je propisana Zakonom o sudskim taksama pred vrhovnim sudom Federacije BiH, dok za postupke koji se vode pred općinskim i kantonalnim sudovima primjenjuju se kantonalni zakoni o sudskim taksama prema sjedištu suda.  

Kalkulator takse možete pronaći na sljedećoj adresi: 
 
Napomena: Vrhovni sud Republike Srpske ne vrši naplatu sudske takse

 
 
 
 
 
Source: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Information was originally written in a language: Srpskom

Return to the top

 

Razlika između opšte i proširene sjednice Vrhovnog suda

05.10.2011.

Sve informacije o razlici između opšte i proširene sjednice Vrhovnog suda naći ćete u priloženom pravilniku na ovom linku.


Information was originally written in a language: Српском (ћирилица)

Return to the top

 

Da li je moguće žaliti se na odluke Vrhovnog suda?

05.10.2011.

Protiv odluka Vrhovnog suda Republike Srpske nije dozvoljena žalba. Međutim, u krivičnim predmetima protiv presude Vrhovnog suda dozvoljena je žalba u slučaju ako je:

 

            1.

            a) izrekao kaznu dugotrajnog zatvora ili potvrdio presudu prvostepenog suda kojim je izrečena takva kazna,

            b) preinačio prvostepenu presudu kojom je optuženi oslobođen od otpužbe i izrekao presudu kojom se optuženi proglašava krivim, odnosno ako je povodom žalbe na prvostepenu presudu kojom je optuženi proglašen krivim izrekao presudu kojom se optuženi oslobađa od optužbe i

            v) povodom žalbe na oslobađajuću presudu na pretresu donio presudu kojm se otpuženi proglašava krivim, odnosno ako je povodom žalbe na osuđujuću presudu na pretresu donio presudu kojom se otpuženi oslobađa od optužbe.

 

            2. protiv rješenja Vrhovnog suda Republike Srpske o produženju pritvora u istrazi, vijeću Vrhovnog suda u drugom sastavu.


Information was originally written in a language: Српском (ћирилица)

Return to the top

 

Koja je nadležnost Vrhovnog suda RS?

05.10.2011.

Više o nadležnosti Vrhovnog suda Republike Srpske pogledajte ovdje!


Information was originally written in a language: Српском (ћирилица)

Return to the top