Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

O D L U K U o utvrđivanju Plana nabavki Vrhovnog suda Republike Srpske za 2018.god

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

VRHOVNI SUD

REPUBLIKE SRPSKE

Broj: 118-0-SuI-18-000 040

Banja Luka, 31.01.2018. godine

 

 

            Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14) predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske, d o n o s i

 

 

O D L U K U

 

o utvrđivanju Plana nabavki Vrhovnog suda Republike Srpske za 2018. godinu.

 

 

Član 1.

 

            Ovom odlukom utvrđuje se Plan nabavki Vrhovnog suda Republike Srpske za 2018. godinu, kao u prilogu.

 

 

Član 2.

 

            Plan nabavki Vrhovnog suda Republike Srpske donosi se za budžetsku 2018. godinu, a obuhvata nabavku roba, usluga i radova, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora i izvoru finansiranja.

 

            Plan nabavki se tokom budžetske godine može izmijeniti ili dopuniti.

 

 

Član 3.

 

            Plan nabavki Vrhovnog suda Republike Srpske za 2018. godinu se objavljuje na internet stranici vsud-rs.pravosudje.ba u roku od 60 dana od dana usvajanja budžeta Republike Srpske tj. budžeta Vrhovnog suda Republike Srpske za 2018. godinu.

 

            Plan nabavki je podložan promjenama ukoliko se pojave nove potrebe ili mogućnosti nabavke roba, usluga i radova, a sve izmjene i dopune odmah će biti objavljene na internet stranici.

 

Član 4.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će, zajedno sa Planom nabavki, biti objavljena na internet stranici vsud-rs.pravosudje.ba.

 

                                                                                                              PREDSJEDNICA SUDA

 

                                                                                                                       Vesna Antonić

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh