Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

Prava i dužnosti oštećenih i svjedoka u krivičnom postupku

12.10.2011.

      U cilju boljeg informisanja lica koja su oštećena krivičnim djelom, kao i svjedoka u krivičnom postupku, Misija OSCE-a u BiH je pripremila letak pod nazivom "Upoznaj svoja prava i dužnosti".
      Ovaj letak oštećenima i svjedocima u krivičnom postupku daje jasna i konkretna objašnjenja njihovih prava i obaveza, i na taj način olakšava njihovo sudjelovanje u krivičnom postupku.
      Pored ovoga, oštećenima je na raspolaganju i obrazac namijenjen podnošenju imovinsko-pravnog zahtjeva u okviru krivičnog postupka.
      Primjena ovog uputstva i obrasca ima za cilj olakšati ostvarivanje prava oštećenih u krivičnom postupku u BiH, te pružiti podršku oštećenima kroz osiguravanje praktičnih informacija o njihovom pravnom položaju.

Letak pod nazivom "Upoznaj svoja prava i dužnosti".

Obrazac "Prijedlog za ostvarivanje imovinsko-pravnog zahtjeva"


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh