Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

Sudske takse

05.09.2016.

Svako lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se poduzimaju određene radnje pred sudom dužan je platiti sudsku taksu.

Izuzetak od naprijed navedenog čine određene vrste sporova za koje se ne naplaćuje sudska taksa ili se ona naplaćuje prilikom donošenja odluke. Također, u zakonima je taksativno navedeno ko može biti oslobođen plaćanja sudske takse i pod kojim uslovima.

U postupcima koji se vode pred sudovima u Bosni i Hercegovini sudska taksa se plaća u skladu sa zakonima o sudskim taksama i taksenim tarifama. U Bosni i Hercegovini u primjeni je 14 zakona o sudskim taksama, a koji će se zakon primjenivati u konkretnom slučaju zavisi od stvarne i mjesne nadležnosti suda.

Za postupke koji se vode pred Sudom Bosne i Hercegovine sudska taksa se plaća u skadu sa Zakonom o sudskim taksama pred sudom Bosne i Hercegovine.

Za postupke koji se vode pred sudovima u Brčko distriktu sudska taksa se plaća u skladu sa Zakonom o sudskim taksama Brčko distrikta.

Sudska taksa, u postupcima koji se vode pred osnovnim i okružnim sudovima, uključujući i privredne sudove, viši privredni sud i Vrhovni sud u Republici Srpskoj,  propisana je Zakonom o sudskim taksama Republike Srpske.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, za postupke pred Vrhovnim sudom FBiH, sudska taksa je propisana Zakonom o sudskim taksama pred vrhovnim sudom Federacije BiH, dok za postupke koji se vode pred općinskim i kantonalnim sudovima primjenjuju se kantonalni zakoni o sudskim taksama prema sjedištu suda.  

Kalkulator takse možete pronaći na sljedećoj adresi: 
 
Napomena: Vrhovni sud Republike Srpske ne vrši naplatu sudske takse

 
 
 
 
 
Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh