Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

Radionica „Suđenje u razumnom roku-Praktični aspekti“

14.05.2021.

Dana, 12.05.2021. godine u organizaciji OSCE održana je radionica „Suđenje u razumnom roku – Praktični aspekti“.

 

U uvodnom izlaganju gdin. Meriton Pajaziti i gdin. Saša Bojanić, pravni savjetnici misije OSCE u Bosni i Hercegovini su izložili kratak prikaz prakse Evropskog suda za ljudska prava i ključna zapažanja misije OSCE-a sa osvrtom na implikacije pandemije COVID-19.

 

Nadalje Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Antonić i Predsjednik Apelacionog suda Brčkog Distrikt Damjan Kaurinović su izložili kratak prikaz internih i eksternih faktora - zakonodavstva i prakse u kontekstu povrede prava na suđenje u razumnom roku.

 

Učesnici seminara predsjednici i sudije osnovnih i okružnih sudova su svojim aktivnim učešćem u Radionici aktuelizovali neka od pitanja koja su identifikovali u sudovima, a koja  su od uticaja na povredu prava na suđenje u razumnom roku.

 

 

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh