Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

Писарница суда

У писарници Врховног суда Републике Српске обављају се сљедећи  послови:

  • пријем писмена и издавање потврде о пријему,
  • фофмирање и ажурирање судских списа и контрола кретања истих,
  • пријем и отпрема поште,
  • архивирање списа,
  • достављање списа предмета нижим судовима са одлукама Врховног суда Републике Српске по правним лијековима,
  • припрема предмета за дневно достављање судијама,
  • вођење службених евиденција, 
  • послови везани за припремање и израду статистичких и других извјештаја,
  • дурги послови прописани позитивним прописима.


Vijest je napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh