Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

Жалбе на судске одлуке

05.10.2011.

Да ли је могуће жалити се на одлуке Врховног суда?

 Против одлука Врховног суда Републике Српске није дозвољена жалба. Међутим, у кривичним предметима против пресуде Врховног суда дозвољена је жалба у случају ако је:

 1.
 а) изрекао казну дуготрајног затвора или потврдио пресуду првостепеног суда којим је изречена таква казна,
 б) преиначио првостепену пресуду којом је оптужени ослобођен од отпужбе и изрекао пресуду којом се оптужени проглашава кривим, односно ако је поводом жалбе на првостепену пресуду којом је оптужени проглашен кривим изрекао пресуду којом се оптужени ослобађа од оптужбе и
 в) поводом жалбе на ослобађајућу пресуду на претресу донио пресуду којм се отпужени проглашава кривим, односно ако је поводом жалбе на осуђујућу пресуду на претресу донио пресуду којом се отпужени ослобађа од оптужбе.

 2. против рјешења Врховног суда Републике Српске о продужењу притвора у истрази, вијећу Врховног суда у другом саставу.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh