Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Novosti u bazi sudskih odluka

30.11.2015.

Jedna od najnovijih odluka u bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a je odluka Vrhovnog suda Republike Srpske od 6.11.2015. godine kojom je odlučeno o zahtjevu Osnovnog suda Bijeljina za rješavanje spornog pravnog pitanja (broj predmeta: 80 0 Rs 067112 15 R). U odluci se, između ostalog, navodi slijedeće:

„U parnicama povodom zahtjeva radnika protiv poslodavaca za isplatu novčane pomoći u slučaju elementarnih nepogoda ili požara u stanu radnika, koje pravo na pomoć je predviđeno Posebnim i Granskim kolektivnim ugovorima, ako je radniku šteta na stambenom objektu nanesena majskim poplavama iz 2014. godine i ako je njemu ili članu njegovog porodičnog domaćinstva, isplaćena novčana pomoć po osnovu  Zakona o fondu solidarnosti za obnovu Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 52/14), radnik ima pravo na ostvarenje novčane pomoći i od poslodavca samo u slučaju kada je stvarna šteta veća od iznosa primljenog na ime pomoći za sanaciju pretrpljene štete, ali ne u većem iznosu od stvarno pretrpljene štete.“

Baza sudskih odluka CSD-a sadrži izabrane odluke Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, te Apelacionog suda Brčko distrikta BiH, te odluke nižestepenih sudova donesene u izabranom predmetu.  U bazi je trenutno dostupno 11060 odluka.

Za dodjelu korisničkog imena i lozinke za korištenje baze, molimo Vas da kontaktirate Centar za sudsku dokumentaciju  putem mail-a: vstv.csd.info@pravosudje.ba


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Baza sudskih odluka CSD-a