Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

ODLUKU O IZRADI PLANA INTEGRITETA I IMENOVANJU ČLANOVA RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA

02.09.2016.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

VRHOVNI SUD

REPUBLIKE SRPSKE

Broj: 118-0-SuI-16-000 247

Banja Luka, 02.09.2016. godine

 

 

            Na osnovu člana 10. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine koje je usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (broj: 08-02-3-2080-1/2016 od 8. jula 2016. godine), a u vezi sa Strategijom za borbu protiv korupcije 2015.-2019., u cilju realizacije specifičnih mjera predviđenih Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, predsjednica Vrhovnog suda Republike Srpske, donosi

 

 

ODLUKU

O IZRADI PLANA INTEGRITETA I IMENOVANJU ČLANOVA

RADNE GRUPE ZA IZRADU PLANA

 

 

Član 1.

 

            Ovom odlukom se izražava opredjeljenost pravosudne institucije za izradu plana integriteta Vrhovnog suda Republike Srpske, te se formira Radna grupa koja će sačiniti prijedlog plana integriteta.

 

Član 2.

 

            Za Koordinatora Radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u Vrhovnom sudu Republike Srpske imenuje se sudija Obren Bužanin.

 

            Za članove Radne grupe zadužene za izradu plana integriteta u Vrhovnom sudu Republike Srpske imenuju se:

1. Staka Gojković, sudija, član

2. Daniela Milovanović, sudija, član

3. Jelena Despotović, sekretar suda, član

4. Jadranka Mićević, rukovodilac odjeljenja za računovodstvo i materijalno finansijske poslove, član

5. Amila Podraščić, rukovodilac sudske pisarnice, član

 

Član 3.

 

            Radna grupa za izradu plana integriteta dužna je da, u roku od 30 dana od imenovanja, dostavi predsjednici suda Program rada za izradu plana integriteta u skladu sa članom 14. Smjernica za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Smjernice). 

            Radna grupa za izradu plana integriteta je dužna da sačini prijedlog plana integriteta u skladu sa Smjernicama i dostavi ga predsjednici suda u roku od 10 mjeseci od dana donošenja ove odluke.

            Mandat Koordinatora i članova Radne grupe za izradu plana integriteta traje do donošenja Odluke o usvajanju plana integriteta.

 

Član 4.

 

            Zadaci i zaduženja Koordinatora i članova Radne grupe detaljnije su propisani u Smjernicama.

 

Član 5.

 

            Radna grupa je dužna da o poduzetim aktivnostima vodi zapisnike koji će činiti sastavni dio Izvještaja o stanju integriteta u Vrhovnom sudu Republike Srpske.

 

Član 6.

 

            Nosioci pravosudnih funkcija i ostali uposleni u Vrhovnom sudu Republike Srpske dužni su da pruže Radnoj grupi za izradu plana integriteta svu potrebnu pomoć i informacije potrebne u procesu izrade i provođenja plana integriteta.

 

Član 7.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                                           Predsjednica suda

                                                                                                                              Vesna Antonić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh