Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Vrhovni sud
Republike Srpske

Plan javnih sjednica za novembar 2019. godine

31.10.2019.

 

·         JAVNA SJEDNICA u krivičnom predmetu protiv optuženog STRAHINJE ĐURIĆA (13 0 K 004322 19 Kž 8) za krivično djelo iz člana 193. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, zakazana je za dan 11.11.2019. godine u 09:00 časova.

 

·         JAVNA SJEDNICA u krivičnom predmetu protiv optuženog NENADA VUKOVIĆA (11 0 K 023571 19 Kž 6) za krivično djelo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, zakazana je za dan 12.11.2019. godine u 09:00 časova.

 

·         JAVNA SJEDNICA u krivičnom predmetu protiv optuženih MILOVANA PEULIĆA i MILADINA STEVIĆA (13 0 K 004719 19 Kž) za krivično djelo iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Republike Srpske – opšti dio, zakazana je za dan 12.11.2019. godine u 11:00 časova.

 

·         JAVNA SJEDNICA u krivičnom predmetu protiv optuženog FADILA BEHLJULJIJA (12 0 K 007218 19 Kž) za krivično djelo iz člana 339. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, zakazana je za dan 12.11.2019. godine u 12:00 časova.

 

·         JAVNA SJEDNICA u krivičnom predmetu protiv optuženog DUŠANA LUKIĆA (12 0 K 006891 19 Kž 4) za krivično djelo iz člana 226. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 39. Krivičnog zakonika Republike Srpske, zakazana je za dan 18.11.2019. godine u 11:00 časova.

 

·         JAVNA SJEDNICA u krivičnom predmetu protiv optuženog DRAGANA CEROVCA (11 0 K 023251 19 Kž 7) za krivično djelo iz člana 142. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, zakazana je za dan 19.11.2019. godine u 09:00 časova.

  

·         JAVNA SJEDNICA u krivičnom predmetu protiv optuženog SPASE MILIŠIĆA (15 0 K 003779 19 Kž 4) za krivično djelo iz člana 125. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom iz člana 132. stav 1. i člana 361. stav 1. istog zakona, zakazana je za dan 19.11.2019. godine u 12:00 časova.

 

·         JAVNA SJEDNICA u krivičnom predmetu protiv optuženog ILIJASA BEGIĆA (11 0 K 022448 19 Kž) za krivično djelo iz člana 319. stav 1. u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika Republike Srpske, zakazana je za dan 26.11.2019. godine u 12:00 časova.

 

·         JAVNA SJEDNICA u krivičnom predmetu protiv optuženog SLOBODANA MARKOVIĆA (11 0 K 019836 19 Kž 10) za krivično djelo iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakonika Republike Srpske, zakazana je za dan 28.11.2019. godine u 09:00 časova.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh