Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Baza sudskih odluka CSD-a

07.09.2012.

Kliknite ovdje da pristupite bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju (CSD-a).

Interaktivna baza sudskih odluka od 27. maja 2008. godine dostupna je svim sudovima i tužilaštvima u BiH, odnosno sudijama i tužiocima kojima je Centar za sudsku dokumentaciju dodijelio korisničko ime i lozinku.

Pored toga,  od novembra 2012. godine pristup bazi omogućen je advokatima sa sjedištem u Bosni i Hercegovini (godišnja naknada 100KM) a od februara 2014. godine i svim drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima uz istu naknadu u iznosu od 100 KM godišnje po korisniku.

Baza sudskih odluka CSD-a trenutno omogućuje uvid u izabranu sudsku praksu entitetskih vrhovnih sudova, Suda BiH, te odluke Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH od 2003. godine do danas.

Uz navedene odluke u bazi možete pronaći i veliki broj vezanih odluka nižestepenih sudova, kao i vezane odluke o meritumu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način želimo uspostaviti svojevrsni „lanac“ sudskih odluka, pružajući tako korisnicima uvid u sve odluke koje su u određenom predmetu donesene u različitim stadijima postupka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Baza sudskih odluka CSD-a

Baza sudskih odluka

Baza sudskih odluka

 

 

 

Linkovi